SARIVELİLER BAŞKAN KURUMSAL FAALİYETLERİMİZZİYARETÇİ DEFTERİFOTO GALERİBEYAZ MASA İLETİŞİM
İHALE İLANI

                                                                  T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ İLANI

1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 029-d-08-a-2-a Pafta, 104 Ada, 38 Parselde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen banka olarak kullanılan dükkan ve bankanın  arşiv olarak kullanmakta olduğu  konut 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 30 Ekim Salı günü saat 16:00’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

     Muh.Bed.(TL)

 

G.Teminat

% 3

11

104

38

Zemin

1

44

Dükkan

Merkez

144.000,00

4.320,00

22

104

38

  •  

2

44

Dükkan

Merkez

144.000,00

4.320.00

33

104

38

  1. Kat

5

88

Konut

Merkez

87.000,00

2.610.00

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

3 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

4 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 15.10.2018

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                 Hayri SAMUR

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

                                                                                        İLAN

                                                       SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut binasındaki aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet dükkan 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15:30’da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile Belediye Meclis Odasında, ihale komisyonunca ihale edilerek,  3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-İşyerinin aylık muhammen kira bedeli ve ihaleye ait geçici teminat miktarı aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

    Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

Aylık

Muhammen

Bedeli (TL)

G.Teminat

% 3

1

104

39

Zemin

36

127

Dükkan

Merkez

1.600,00

1.728,00

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Yasanın 5. maddesindeki şartları taşımaları Kanuni İkametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olmak, istenilen teminat belgesini, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair belgeyi, Ayrıca İdari Şartname ücreti olan 100,00 TL’yi ve geçici teminatı ödediğine dair makbuz veya dekontu, ihale saatinden önce saat 11:00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR. 17.10.2018

 

                                                                                                               Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                              Belediye Başkanı V.  

 

T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ İLANI

 1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 105 Ada, 13 Parselde bulunan  Lütfi Elvan İş Merkezi Zemin Katındaki bağımsız 1,2,3 nolu dükkan ile  ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 106 Ada, 2 Parselde bulunan 3,4 nolu  aşağıda özellikleri belirtilen dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 1 Kasım Perşembe günü saat 16:00’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

     Muh.Bed.(TL)

 

G.Teminat

% 3

11

105

13

Zemin

1,2,3

115,92

Dükkan

Merkez

463.000,00

13.890,00

42

106

2

  •  

3

28,70

Dükkan

Merkez

225.000,00

6.750,00

53

106

2

  •  

4

35,12

Dükkan

Merkez

250.000,00

7.500,00

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

3 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

4 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 17.10.2018

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                      Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                                      Belediye Başkanı V.

 

T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ MERKEZİ VE KONUT BİNASI SATIŞ İLANI

 

1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut inşaatındaki aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet dükkan ve 21 adet konut 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

2 -Taşınmazların tahmini bedelleri ve geçici teminatları.

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

Muh.Bed.(TL)

KDV dahil

G.Teminat

% 3

1

104

39

Zemin

37

116

Dükkan

Merkez

324.800,00

9.744,00

2

104

39

Zemin

39

114

Dükkan

Merkez

319.200,00

9.576,00

3

104

39

Zemin

40

112

Dükkan

Merkez

355.000,00

10.650,00

4

104

39

1.Kat

4

63

    Konut

Merkez

83.000,00

2.490,00

5

104

39

1.Kat

7

121

Konut

Merkez

139.150,00

4.174,50

6

104

39

2.kat

10

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

7

104

39

2.kat

11

148

Konut

Merkez

170.200,00

5.106,00

8

104

39

2.kat

13

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

9

104

39

2.kat

14

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

10

104

39

3.kat

15

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

11

104

39

3.kat

18

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

12

104

39

3.kat

19

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

13

104

39

4.kat

20

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

14

104

39

4.kat

21

148

Konut

Merkez

170.200,00

5.106,00

15

104

39

4.kat

23

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

16

104

39

4.kat

24

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

17

104

39

5.kat

25

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

18

107

39

5.kat

26

148

Konut

Merkez

170.200,00

5.106,00

19

104

39

5.kat

28

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

20

104

39

5.kat

29

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

21

104

39

6.kat

30

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

22

104

39

6.kat

31

272

Konut

Merkez

312.800,00

9.384,00

23

104

39

6.kat

33

193

Konut

Merkez

221.950,00

6.658,50

24

104

39

6.kat

34

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

4 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 17.10.2018

İLAN OLUNUR.

                                                                        

                                                                                                                        Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                                        Belediye Başkanı V.

SARIVELİLERTV• Tüm Videolar
BASINDA BELEDİYEMİZBizi Takip Edin. KURUM REHBERİA-Z İnceleyebilirsiniz.
© Her Hakkı Saklıdır. Sitemizdeki yazı ve resimler izin alınmadan kullanılamaz.