SARIVELİLER BAŞKAN KURUMSAL FAALİYETLERİMİZZİYARETÇİ DEFTERİFOTO GALERİBEYAZ MASA İLETİŞİM
İHALE İLANI

                                                                  T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ İLANI

1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 029-d-08-a-2-a Pafta, 104 Ada, 38 Parselde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen banka olarak kullanılan dükkan ve bankanın  arşiv olarak kullanmakta olduğu  konut 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 30 Ekim Salı günü saat 16:00’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

     Muh.Bed.(TL)

 

G.Teminat

% 3

11

104

38

Zemin

1

44

Dükkan

Merkez

144.000,00

4.320,00

22

104

38

  •  

2

44

Dükkan

Merkez

144.000,00

4.320.00

33

104

38

  1. Kat

5

88

Konut

Merkez

87.000,00

2.610.00

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

3 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

4 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 15.10.2018

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                                 Hayri SAMUR

                                                                                                                                 Belediye Başkanı

 

                                                                                        İLAN

                                                       SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut binasındaki aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet dükkan 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 15:30’da 2886 sayılı D.İ.K’nun 45. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile Belediye Meclis Odasında, ihale komisyonunca ihale edilerek,  3 yıllığına kiraya verilecektir.

2-İşyerinin aylık muhammen kira bedeli ve ihaleye ait geçici teminat miktarı aşağıdaki listede gösterilmiştir.

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

    Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

Aylık

Muhammen

Bedeli (TL)

G.Teminat

% 3

1

104

39

Zemin

36

127

Dükkan

Merkez

1.600,00

1.728,00

3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Yasanın 5. maddesindeki şartları taşımaları Kanuni İkametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olmak, istenilen teminat belgesini, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair belgeyi, Ayrıca İdari Şartname ücreti olan 100,00 TL’yi ve geçici teminatı ödediğine dair makbuz veya dekontu, ihale saatinden önce saat 11:00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne getirmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR. 17.10.2018

 

                                                                                                               Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                              Belediye Başkanı V.  

 

T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SATIŞ İLANI

 1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 105 Ada, 13 Parselde bulunan  Lütfi Elvan İş Merkezi Zemin Katındaki bağımsız 1,2,3 nolu dükkan ile  ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 106 Ada, 2 Parselde bulunan 3,4 nolu  aşağıda özellikleri belirtilen dükkanlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 1 Kasım Perşembe günü saat 16:00’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

     Muh.Bed.(TL)

 

G.Teminat

% 3

11

105

13

Zemin

1,2,3

115,92

Dükkan

Merkez

463.000,00

13.890,00

42

106

2

  •  

3

28,70

Dükkan

Merkez

225.000,00

6.750,00

53

106

2

  •  

4

35,12

Dükkan

Merkez

250.000,00

7.500,00

2 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

3 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

4 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 17.10.2018

İLAN OLUNUR.

                                                                                                                      Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                                      Belediye Başkanı V.

 

T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞ MERKEZİ VE KONUT BİNASI SATIŞ İLANI

 

1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, 0229d08a Pafta, 104 Ada, 39 Parsel üzerinde inşa edilen iş merkezi ve konut inşaatındaki aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet dükkan ve 21 adet konut 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 01 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

2 -Taşınmazların tahmini bedelleri ve geçici teminatları.

Sıra No

Ada

No

Parsel

No

Bul.Kat

Bağımsız Bölüm  No

Miktarı   M2.

Cinsi

Mahalle

Muh.Bed.(TL)

KDV dahil

G.Teminat

% 3

1

104

39

Zemin

37

116

Dükkan

Merkez

324.800,00

9.744,00

2

104

39

Zemin

39

114

Dükkan

Merkez

319.200,00

9.576,00

3

104

39

Zemin

40

112

Dükkan

Merkez

355.000,00

10.650,00

4

104

39

1.Kat

4

63

    Konut

Merkez

83.000,00

2.490,00

5

104

39

1.Kat

7

121

Konut

Merkez

139.150,00

4.174,50

6

104

39

2.kat

10

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

7

104

39

2.kat

11

148

Konut

Merkez

170.200,00

5.106,00

8

104

39

2.kat

13

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

9

104

39

2.kat

14

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

10

104

39

3.kat

15

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

11

104

39

3.kat

18

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

12

104

39

3.kat

19

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

13

104

39

4.kat

20

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

14

104

39

4.kat

21

148

Konut

Merkez

170.200,00

5.106,00

15

104

39

4.kat

23

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

16

104

39

4.kat

24

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

17

104

39

5.kat

25

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

18

107

39

5.kat

26

148

Konut

Merkez

170.200,00

5.106,00

19

104

39

5.kat

28

134

Konut

Merkez

154.100,00

4.623,00

20

104

39

5.kat

29

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

21

104

39

6.kat

30

125

Konut

Merkez

131.250,00

3.937,50

22

104

39

6.kat

31

272

Konut

Merkez

312.800,00

9.384,00

23

104

39

6.kat

33

193

Konut

Merkez

221.950,00

6.658,50

24

104

39

6.kat

34

116

Konut

Merkez

121.800,00

3.654,00

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

4 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 17.10.2018

İLAN OLUNUR.

                                                                        

                                                                                                                        Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                                        Belediye Başkanı V.

                                                                                                      

 

T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 (Petrol İstasyonu Arsası ve Petrol İstasyonu Ekipmanları)

 SATIŞ İLANI

1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Karakaya Mahallesindeki aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilen üzerinde petrol istasyonu ve binası bulunan (petrol istasyonu imarlı) arsa petrol istasyonu binası ve istasyonun makine, ekipmanları ile birlikte2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 06.11.2018 Salı günü saat 15.00’de Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

 2 -Taşınmazın tahmini bedeli ve geçici teminatı.

Sıra

No

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

M2

Muhammen

Bedeli (KDV 

Dahil)

Geçici

Teminat

Şartname

Bedeli TL

1

Karakaya

Arsa (petrol istasyonu, petrol istasyonu binası ve makine ekipmanları)

373

8

3557,91

750.000,00-TL

22.500,00-TL

100

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

4 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 22.10.2018   

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                                              Hayri SAMUR

                                                                                                                           Belediye Başkanı

 

T.C. SARIVELİLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARSA SATIŞ İLANI

 

1- Karaman İli Sarıveliler İlçesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait, ilçemiz Karakaya Mahallesi Tozan Mevkiindeki ve Ulucami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki, aşağıda özellikleri belirtilen arsalar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 05.11.2018 Pazartesi günü saat 14:00’de Belediye Meclis Odasında Encümen huzurunda ihale ile satışı gerçekleştirilecektir.  

2 -Taşınmazların tahmini bedelleri ve geçici teminatları.

 

Sıra

No

Mahallesi

Cinsi

Ada

Parsel

M2

Muhammen

Bedeli (KDV 

Dahil)

Geçici

Teminat

Şartname

Bedeli TL

1

Karakaya

Arsa

373

11

430,46

23.675,30 -TL

710.259-TL

100

2

Karakaya

Arsa

373

12

403,54

22.194.70-TL

665.841-TL

100

3

Karakaya

Arsa

373

13

341,23

18.755.50-TL

562.665-TL

100

4

Karakaya

Arsa

373

14

341,82

18.800,10-TL

564.00-TL

100

5

Karakaya

Arsa

373

15

463,89

25.513.95-TL

765.418-TL

100

6

Karakaya

Arsa

373

16

374,11

20.576,05-TL

617.281-TL

100

7

Karakaya

Arsa

373

17

326,56

17.960,00-TL

538.824-TL

100

8

Karakaya

Arsa

373

18

362,39

19.931,45-TL

597.943-TL

100

9

Karakaya

Arsa

373

19

345,88

19.023,40-TL

570,702-TL

100

10

Karakaya

Arsa

373

20

446,61

24.563,55-TL

736.906-TL

100

11

Karakaya

Arsa

373

21

388,93

21.391,15-TL

641.734-TL

100

12

Karakaya

Arsa

373

22

342,87

18.857,85-TL

565.735-TL

100

13

Karakaya

Arsa

373

23

387,71

21.324.05-TL

639.721-TL

100

14

Karakaya

Arsa

373

24

418,41

23.012,55,-TL

690.376-TL

100

15

Karakaya

Arsa

373

25

355,43

19.548,65-TL

586.459-TL

100

16

Karakaya

Arsa

373

26

392,66

21.596,30-TL

647.889-TL

100

17

Ulucami

Arsa

390

1

530,44

29.174,20-TL

875.226-TL

100

18

Ulucami

Arsa

390

2

592,38

32.580,90-TL

977.427-TL

100

19

Ulucami

Arsa

390

3

355,91

19.575,05-TL

587.251-TL

100

20

Ulucami

Arsa

390

4

381,38

20.975,90-TL

629.277-TL

100

21

Ulucami

Arsa

390

5

400,87

22.047,85-TL

661.435-TL

100

22

Ulucami

Arsa

390

6

409,69

22.532.95-TL

675.988-TL

100

23

Ulucami

Arsa

390

7

531,45

29.229,75-TL

876.892-TL

100

24

Ulucami

Arsa

390

8

503,45

27.689,75-TL

830.692-TL

100

25

Ulucami

Arsa

390

12

350,67

19.286,85-TL

578.605-TL

100

26

Ulucami

Arsa

390

13

350,08

19.254,40-TL

577.632-TL

100

27

Ulucami

Arsa

390

14

350,01

19.250,55-TL

577.516-TL

100

28

Ulucami

Arsa

390

15

346,96

19.082,80-TL

572.484-TL

100

29

Ulucami

Arsa

262

44

397,62

21.869,10-TL

656.073-TL

100

30

Ulucami

Arsa

262

45

362,82

19.955,10-TL

598.653-TL

100

31

Ulucami

Arsa

262

46

384,15

21.128,25-TL

633.847-TL

100

32

Ulucami

Arsa

262

47

405,48

22.301,40-TL

669.042-TL

100

33

Ulucami

Arsa

262

48

426,82

23.475,10-TL

704.253-TL

100

34

Ulucami

Arsa

262

49

436,83

24.025,65-TL

720.769-TL

100

35

Ulucami

Arsa

262

50

435,52

23.788,60-TL

713.658-TL

100

36

Ulucami

Arsa

262

51

434,21

23.881,55-TL

716.446-TL

100

37

Ulucami

Arsa

262

52

432,91

23.810.05-TL

714.301-TL

100

38

Ulucami

Arsa

262

53

431,6

23.738,00-TL

712.140-TL

100

39

Ulucami

Arsa

262

54

451,55

24.835,25-TL

745.057-TL

100

40

Ulucami

Arsa

262

59

402,94

22.161,70-TL

664.851-TL

100

41

Ulucami

Arsa

262

60

404,84

22.266,20-TL

667.986-TL

100

42

Ulucami

Arsa

262

61

387,48

21.311,40-TL

639.342-TL

100

43

Ulucami

Arsa

262

62

365,12

20.081,60-TL

602.448-TL

100

44

Ulucami

Ticarethane Arsası

394

1-2-3

5244

288.420,00-TL

8.652,60-TL

100

          

3 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 5. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmak, kanunun 6. maddesinde belirtilen durumlarda olmamak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır. Aksi takdirde ihaleye teklif veremeyeceklerdir. Yine İhaleye posta, faks, e-mail, vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ayrıca www.sariveliler.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İrtibat telefon: 0 338 441 2017-2117

4 - Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

5 - İhaleye katılmak isteyenler, Belediyemiz Tahsilat Servisine 100,00.-TL ücret ödeyerek idari şartnameyi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alabilirler. 19.10.2018   

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                        Mustafa BÜLBÜL

                                                                                                        Belediye Başkanı V.

 

 

SARIVELİLERTV• Tüm Videolar
BASINDA BELEDİYEMİZBizi Takip Edin. KURUM REHBERİA-Z İnceleyebilirsiniz.
© Her Hakkı Saklıdır. Sitemizdeki yazı ve resimler izin alınmadan kullanılamaz.